Tullinge Gymnasium

Mösspåtagning 2023

Äntligen har årets treor fått ta på sig sina studentmössor! I en traditionsenlig ceremoni med både Nationalsång, Studentsång och tal har vi nu firat att

Läs mer »

Spanienbesök språkutbyte 2023

Under veckan har eleverna i utbytet åkt skridskor, spelat bandymatch, besökt Vasamuseet och Skansen, åkt guidad båttur under Stockholms alla broar, deltagit i undervisningen på

Läs mer »

NA fältstudier på Utö 2023

Under fredagen den 21 april var natureleverna i åk3 som läser Östersjökursen och geografi på Utö i Stockholms skärgård för att göra en avslutande fältstudie.

Läs mer »

Temavecka 2023

Under vårterminens temavecka pågick en hel del olika projekt. Här är ett litet urval. Sa22a – Kroppsideal SA22A gjorde ett studiebesök på Nationalmuseum. Det var

Läs mer »

Detektivarbete på NA

Detektivarbete i samarbete med kemi1 och fysik1: Eleverna i årskurs 1 har under fördjupningsveckan haft i uppdrag att identifiera ett okänt salt med hjälp av

Läs mer »

Öppet hus

Student 2024

  • Studentlunch för avgångselever: onsdag 11 juni kl. 11.30.
  • Utspring EKSA: torsdag 12 juni kl. 10.00.
  • Utspring NATEVO: torsdag 12 juni kl. 14.00.

Senaste nytt

Rättegångsspel 2024

Under fördjupningsveckan arbetade eleverna i åk 3 på Ekonomiprogrammets juridikinriktning med att sätta sig in i de olika roller som finns vid

FN Generalförsamling 2024

Under skolans fördjupningsvecka genomfördes del 2 i det programöverskridande FN-rollspelet med elever från samhälls- och ekonomiprogrammets åk 2.. För åttonde året i

Fördjupningsveckan 2024

Under förra veckan pågick fördjupningsveckan på Tullinge gymnasium. Alla klasser var sysselsatta med schemabrytande aktiviteter. Skolan fick fint besök av ett antal