Betyg

Om du behöver en kopia av dina betyg så beställer du en kopia enligt nedan

  • Om du tog studenten de senaste 5 åren så finns ditt betyg på Tullinge gymnasium och du beställer en kopia från skolan på e-post: tullingegymnasium@botkyrka.se
  • Om du tog studenten för mer än 5 år sedan beställer du en kopia på betyg från Kommunarkivet.
  • Om du inte fullföljde dina studier på Tullinge gymnasium, men har en del betygsatta kurser, så beställer du kopia på dina betyg på e-post: tullingegymnasium@botkyrka.se. Det här gäller endast elever födda 1998 och senare. Äldre elever beställer en kopia på betyg från Kommunarkivet.

Det finns även en del betyg i original som inte är uthämtade.