Inriktning ekonomi eller juridik Ekonomiprogrammet

Skickliga ekonomer och jurister behövs alltid, såväl i privata företag som i offentlig verksamhet. Utbildningen på ekonomiprogrammet på Tullinge gymnasium ger dig både en bred behörighet att söka vidare till högskola eller universitet och goda möjligheter att söka arbete direkt efter avslutade studier.
0

Antagningsgräns

0

Antagningsmedian

0 %

Elever med slutbetyg

Ja

Högskolebehörighet

Inriktning Ekonomi

På inriktningen ekonomi utvecklas dina kunskaper inom entreprenörskap, ledarskap, marknadsföring och redovisning. Du får därmed en gedigen grund inom ekonomi och utvecklar även din språkliga, digitala och sociala kompetens.

Alla elever som väljer inriktningen får driva ett UF-företag och tävla mot andra företagare. Våra elever har även möjligheten att bli diplomerade gymnasieekonomer.

Inriktning Juridik

Inriktningen juridik präglas av problemlösning och praktisk processrätt. Inom ramen för inriktningen får du utveckla dina juridiska kunskaper inom affärsjuridik, straff- och processrätt samt internationell rätt och mänskliga rättigheter. Du deltar även i Skol-SM i juridik. 

Vidare får du utveckla din språkliga och retoriska förmåga, såväl i kursen retorik som i skolans rättegångsturnering. En skicklig jurist måste även kunna relatera till sin omvärld samt förstå människors inre. Därför läser du även kurser i filosofi och psykologi inom ramen för inriktningen. 

Diplomerad Gymnasieekonom

Tullinge gymnasium erbjuder, som enda gymnasieskola i kommunen, elever på inriktningen ekonomi att bli Diplomerade gymnasieekonomer. Detta är en kvalitetsstämpel på vår utbildning, som innebär att våra elever garanteras vissa kunskaper och att de har visat att de har de kompetenser som arbets- och näringsliv efterfrågar. Diplomeringen leder till att större möjligheter att erbjudas arbete inom ekonomi direkt efter utbildningen.

För frågor om ekonomiprogrammet, kontakta:

Emilie Meckbach

Legitimerad med behörighet att undervisa i företagsekonomi, ledarskap och organisation, och matematik. programlagsledare: EK ämnesansvar: matematik
Mentor EK23A

Marie Lundin

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE EK OCH SA