Kriminologi

Kriminologi 1 (humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering), 100 poäng
HUMKRIM01
Varför begår människor brott? Detta är en fråga som både forskare och vanliga människor har ställt sig under en väldigt lång tid. Beror det på ens genetiska arv? Vilken roll spelar ens uppväxtmiljö? Vilken roll har samhället när det gäller vilka som blir kriminella eller inte? Med hjälp av olika teorier och orsaksförklaringar försöker vi besvara denna fråga. Vi tittar även på kriminalpolitiken – Vad är poängen med straff? Vilken sorts straff är bäst? Är långa fängelsestraff den rätta vägen? Eller kortare fängelsestraff kombinerat med rehabilitering? Eller ett mellanting? Utgångspunkten är vad forskningen visar.

Målgrupp: alla utom SA22A och SA22B

Har du frågor om kursen, kontakta Marcus Roman
072-596 66 96
marcus.roman@botkyrka.se

Kriminologi 2 (humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering), 100 poäng
HUMKRIM02
Kursen är en fortsättningskurs på Kriminologin 1 och tar vid där första kursen slutar. Hur kan man förebygga brott genom stadsplanering? Vilken roll spelar (brist på) stadsplanering i möjliggörandet av kriminella aktiviteter?

Under kursen kommer också ett genusperspektiv läggas på kriminaliteten, hur ser manlig och kvinnlig kriminalitet ut? Likheter och skillnader? Vilken roll spelar maskulinitet i de pågående gäng- och nätverkskonflikterna i Sverige?

Hur ser den kriminalpolitik som våra svenska partier för ut? Hur väl överensstämmer den med vad forskningen säger är effektivt?

Det kommer även finns möjlighet till fördjupning i fler teman till exempel terrorism, skolvåld och trafficking

Målgrupp: SA22A och SA22B

Har du frågor om kursen, kontakta Marcus Roman
072-596 66 96
marcus.roman@botkyrka.se