Läs mer om Våra program

På varje programs egen sida kan du läsa mer om vad programmen innehåller. Där får du också information om våra populära profiler på utbildningarna. EK, NA, SA och TE är högskoleförberedande program. VO är ett yrkesprogram, där du även kan bli högskolebehörig.

Ekonomiprogrammet

Välj inriktning mellan ekonomi eller juridik

Duktiga ekonomer behövs både i privata företag och i offentlig verksamhet. Du kan välja mellan inriktning ekonomi eller juridik när du har börjat på skolan.

Naturvetenskaps-programmet

En god bas för vidare studier

Vi har intressanta samarbeten, moderna laborationssalar och legitimerade lärare med hög ämneskompetens, flera med doktorsexamen.

Samhällsvetenskaps-programmet

Välj mellan beteende- och samhällsvetenskap

Vill du förändra samhället? Vi erbjuder två inriktningar som båda ger dig en solid grund för fortsatta studier på högskola och universitet.

Teknikprogrammet

Ny teknik i framtiden

Programmet passar alla tjejer och killar som är påhittiga, gillar att samarbeta och bygga olika tekniska lösningar.

Vård- och omsorgsprogrammet

Inriktning mot medicin och akutsjukvård

En del av Vård- och omsorgscollege. Du får mycket goda möjligheter till jobb och behörighet för att studera vidare.

En helhetssyn På din utbildning

Lärarna på skolan arbetar i programarbetslag. Det betyder att de huvudsakligen undervisar på ett och samma program och samarbetar med varandra kring din utbildning. För dig som elev innebär det att lärarnas möjligheter att ge dig en helhetssyn på din utbildning ökar. På samtliga program finns det ett programråd. Då träffas elever och lärare regelbundet tillsammans för att diskutera aktuella och gemensamma frågor som rör din utbildning.

Vi erbjuder också För dig som vill...

… lära känna andra länder och kulturer
Läser du moderna språk erbjuds du språkresa till Frankrike, Spanien, Italien eller Tyskland. Vi har också internationella utbyten med Indien. Många av våra elever läser meritkurser i språk.

… idrotta
Tullinge gymnasium har många elever som idrottar på elitnivå. Vi samarbetar med klubbar och tränare så att du kan kombinera
studier med din träning och räkna in idrotten i din utbildning. Vår skolidrottsförening är mycket aktiv och du kan träna på vårt
eget gym.

… bestämma
Det är viktigt för oss att du har verkligt inflytande på undervisningen. Därför får du från och med årskurs två lägga ditt eget schema en halv dag i veckan. Lärare, klassrum och ett högklassigt skolbibliotek står till ditt förfogande. Du får träning i att själv ta ansvar för dina studier, givetvis uppbackad av oss i skolan. Vi har en aktiv elevkår, som bland annat organiserar skolans föreningsliv, ordnar skolfester och driver andra frågor som är viktiga för elevernas trivsel och sammanhållning på skolan.

… kunna välja spännande individuella val
Oavsett vilket program du läser, erbjuder vi dig en mängd olika kurser inom det individuella valet: idrott, bild, språk, privatjuridik och mycket mer!

Eller vill du…
… vara med på våra LAN-helger, driva ett UF-företag, delta i en idrottsturnering? För dig som vill satsa lite mer finns alla möjligheter hos oss.