Antagning som reserv

Till dig som har sökt Tullinge gymnasium och står/vill stå på reservlista

Antagningen till Tullinge gymnasium sköts av Gymnasieantagningen Storsthlm  – läs mer om hur det går till här.  Inte förrän från och med den 14 augusti tar studie- och yrkesvägledarna på Tullinge gymnasium över reservantagningen. Vi följer gymnasieantagningens reservlista. Om det blir en ledig plats så ringer vi den elev som står först på tur via de kontaktuppgifter som finns på listan, dvs de kontaktuppgifter som eleven lagt upp på sin sida under valperioden. Det är mycket viktigt att aktuellt telefonnummer finns med på reservlistan och att den personen är nåbar. Får vi inte kontakt hör vi av oss till nästa person på listan.

Om elever inte står på reservlistan

De elever som vill börja eller byta till Tullinge gymnasium måste mejla till respektive studie- och yrkesvägledare. I mejlet skall fullständiga kontaktuppgifter, personnummer finnas med samt önskat program.