Vill du förändra samhället? Samhällsvetenskaps-
programmet

Tycker du om att engagera dig i frågor som har med demokrati, makt och kommunikation att göra? Då är samhällsvetenskaps-programmet på Tullinge gymnasium rätt val för dig. Vi erbjuder två inriktningar som båda ger dig en solid grund för fortsatta studier på högskola och universitet.

0

Antagningsgräns

0

Antagningsmedian

0 %

Elever med slutbetyg

Ja

Högskolebehörighet

Inriktning Beteendevetenskap

Inriktningen mot beteende är för dig som är intresserad av mänskligt beteende. I din utbildning får du kunskaper som ger dig större förståelse för dig själv och andra. Genom kurser som till exempel psykologi och kommunikation lär du dig mer om hur människor samspelar med varandra. Du får också lära dig hur människor formas och utvecklas i olika miljöer. I sociologi och pedagogiskt ledarskap studerar du människan som individ, gruppmedlem och som del i samhället. Du erbjuds också kontakt med arbetslivet genom besök, fältstudier och praktik.

Inriktning Samhällsvetenskap - kriminologi

Det här är inriktningen för dig som vill lära dig mer om din omvärld och samtidigt få en gedigen grund för fort­satta studier. Fokus ligger på brott och straff, historia och komplexa samhällsfrågor. I programmet får du lära dig mer om hur och varför kriminalitet uppstår samt vilka åtgärder samhället vidtar mot kriminalitet, och vilka effekter dessa åtgärder har. Du får kunskaper om det svenska rättegångsväsendet och om mänskliga rättigheter. Kurserna gör att du utvecklar och fördjupar ett vetenskapligt arbetssätt. I det återkom­mande FN-rollspelet får du prova på att hantera internationella samarbeten och konflikter. Sammantaget får du goda förutsättningar att möta en oviss framtid och en bra grund för högre studier i såväl Sverige som utomlands.

Sikta mot Vidare studier

På Tullinge gymnasium får du med dig de ämneskunskaper och vetenskapliga verktyg som du behöver för vidare studier. Du studerar människans roll i samhället, både historiskt och i nutid, i ett mer nära perspektiv och internationellt sett.

Människans roll i samhället
Du rustas för att bli en aktiv medborgare med möjligheter att vara med och påverka din omvärld. Det kräver en kommunikativ förmåga som du kommer att få möjlighet att utveckla under din tid hos oss.

För frågor om samhällsprogrammet, kontakta:

Marie Lundin

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE EK OCH SA

Martin Svärd

Legitimerad med behörighet att undervisa i historia, hållbart samhälle, samhällskunskap och sociologi. ämnesansvar: historia, sociologi, programlagsledare: sam, förstelärare
Mentor SA23B