Bildning för framtiden

Tullinge gymnasium är uppbyggd som ett campus med flera hus i en fin utemiljö nära Södertörns högskola. Vi är en kommunal skola med 700 elever på fem olika program. Lärarna är legitimerade och erfarna, ett flertal har doktorsexamen. De är skickliga i sina ämnen och har ett stort engagemang i våra elever och deras studier. Det visar sig bland annat i resultaten på nationella proven som är betydligt bättre än på andra skolor i Botkyrka och angränsande kommuner.

 Vi är kända för vår respektfulla Tullingeanda som ger lugn och ro för studier och personlig utveckling. På skolområdet finns bibliotek, skolrestaurang med eget kök, cafeteria, idrottssal och gym för eleverna. De närmaste åren kommer vi att genomföra en modernisering och utbyggnad av skolan. Ombyggnaden kommer att gynna de nya eleverna såväl som de som redan går här, eftersom vi inte kommer att ha några tillfälliga lösningar, utan succesivt flyttar över i nyrenoverade hus.

Vi är en skola som rustar dig för en föränderlig hållbar framtid.

Välkommen till oss!