Hållbart samhällsbyggande, 100 poäng
HÅLHÅB0
Ämnet hållbart samhälle är tvärvetenskapligt och belyser begreppet hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. I kursen behandlas samspelet mellan dig och din omgivning. Vi diskuterar frågor om miljöutmaningar, hushållning av naturresurser, ekosystemens bärkraft, teknikutveckling, samhällsplanering och miljöpolitik. Du får möjlighet att resonera kring de förutsättningar, drivkrafter och värden som ligger till grund för arbete med hållbar utveckling. Vi jobbar med praktiska fallstudier och planeringsprocesser ur flera perspektiv, till vår hjälp har vi olika tekniker som exempelvis GIS (geografiska informationssystem). Hur ska vi forma ett hållbart samhälle? Du behövs – men du behöver också kunskap – välkommen till kursen Hållbart samhällsbyggande.

Målgrupp: alla utom SA19A

Har du frågor om kursen, kontakta Anna Ålander
072-596 66 75
anna.alander@botkyrka.se

Naturkunskap 2, 100 poäng
NAKNAK02
Denna kurs bygger vidare på Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a2. Här studerar vi kopplingen mellan universums utveckling och materians uppkomst. Vi behandlar materians uppbyggnad och innersta väsen. Vi tittar på industriella processer, teknikutveckling och miljöperspektiv som rör framställning av moderna material, livsmedel och andra produkter. Vi undersöker också olika ämnen i vår vardag och i samhället. Vi studerar evolutionen och livets utveckling. Vidare lär vi oss om människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen.

Målgrupp: endast EK och SA

Har du frågor om kursen, kontakta Maria Andwinge
072-596 66 75
maria.andwinge@botkyrka.se