Naturvetenskap

Hållbart samhällsbyggande, 100 poäng
HÅLHÅB0
Ämnet hållbart samhälle är tvärvetenskapligt och belyser begreppet hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. I kursen behandlas samspelet mellan dig och din omgivning. Vi diskuterar frågor om miljöutmaningar, hushållning av naturresurser, ekosystemens bärkraft, teknikutveckling, samhällsplanering och miljöpolitik. Du får möjlighet att resonera kring de förutsättningar, drivkrafter och värden som ligger till grund för arbete med hållbar utveckling. Vi jobbar med praktiska fallstudier och planeringsprocesser ur flera perspektiv, till vår hjälp har vi olika tekniker som exempelvis GIS (geografiska informationssystem). Hur ska vi forma ett hållbart samhälle? Du behövs – men du behöver också kunskap – välkommen till kursen Hållbart samhällsbyggande.

Målgrupp: alla utom SA20A

Har du frågor om kursen, kontakta Anna Ålander
072-596 66 75
anna.alander@botkyrka.se

Naturkunskap 2, 100 poäng
NAKNAK02
Den här kursen bygger vidare på Naturkunskap 1b. Här studerar vi kopplingen mellan universums utveckling och materians uppkomst, från ”ursmäll” till varför jorden ser ut som den gör. Häng med och upptäck vilka samband som finns mellan atomers uppbyggnad och varför våra material fungerar som de gör i vårt samhälle. Vi tittar på teknikutveckling och diskuterar miljöperspektiv. Livets utveckling är en naturlig del i kursen och evolutionens små och stora konsekvenser studeras, diskuteras och analyseras. Har du någon gång funderat över hur vi blev människor? Här har du möjlighet att följa vår historia bakåt genom evolutionen och resonera kring vår egen uppkomst. Vidare lär vi oss om människokroppens organ och organsystem, hur och varför vår kropp fungerar som den gör och varför vi är så beroende av andra organismer och den planet vi bor på.

Målgrupp: endast EK och SA

Har du frågor om kursen, kontakta Maria Andwinge
072-596 66 75
maria.andwinge@botkyrka.se