Med en yrkesexamen Vård- och omsorgs-
programmet

Har du tankar och funderingar på att satsa på framtida yrken som sjuksköterska, arbetsterapeut, eller socionom? Om du väljer vår högskoleprofil får du behörighet till många akademiska utbildningar på högskola och universitet. Du får dessutom en yrkesexamen och har mycket goda möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet.

0

Antagningsgräns

0

Antagningsmedian

0 veckor

Praktik APL

Ja

Yrkesexamen

Medicin och sjukvård

Programmet har en inriktning mot medicin och akutsjukvård. Våra lärare har många års erfarenhet av både utbildning och yrkesliv. Därför kommer du att få bästa möjliga utbildning i såväl de praktiska som de teoretiska ämnena. Praktiken i akutsjukvård är till största delen förlagd till Karolinska universitetssjukhuset i Flemingsberg.

Högskolebehörighet

Programmet är en utmärkt bas för att läsa vidare till yrken som sjuksköterska eller arbetsterapeut. Du garanteras högskolebehörighet, vilket innebär att du efter examen har behörighet att söka till både vårdutbildningar och allmänna utbildningar vid högskola och universitet.

Jobb direkt efter gymnasiet

Behovet av utbildad personal inom vård och omsorg är mycket stort. När du efter tre år tar din yrkesexamen från gymnasiet, kommer du därför att ha stor möjlighet att få arbete direkt. Vi har garanterat hög kvalitet på våra placeringar för arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Certifierad 2016 Vård- och omsorgscollege

Tullinge gymnasium blev i juni 2016 certifierad som Vård -och omsorgscollege. Det innebär att vi utvecklar vårt samarbete med branschen ytterligare, framför allt gällande kvalité, samverkan med högskolan och möjligheter till arbete efter avslutad utbildning.

För frågor om Vård- och omsorgs-programmet, kontakta:

Jessica Jerbi

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE NA, TE OCH VO

Karin Brandin Samuelsson

Legitimerad med behörighet att undervisa i vårdämnen. programlagsledare: vo
Mentor VO23