Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 2, 100 poäng
IDRIDR02
Kursen är en fördjupning av traditionella idrotter och att prova på nya. Teoriinslag som träningslära, idrottsskador med mera. Du får även chansen att presentera din idrott. På vårkanten har vi en friluftsutflykt med kanotning och övernattning.

Målgrupp: alla

Har du frågor om kursen, kontakta Joakim Loqvist
joakim.loqvist@botkyrka.se

Idrott och hälsa 1 – specialisering, 100 poäng
IDRIDO01

I den här kursen får du möjlighet att fördjupa dig inom en vald idrott. I kursen ingår det att du ska vara aktiv inom en idrottsförening där du får fördjupa dig i dess teknik, taktik och regler samt bedöma din egna utvecklingsbehov i samråd med en tränare/coach. För att göra detta möjligt kommer det genomföras ett samarbete mellan Tullinge gymnasium och din valda idrottsförening där din lärare kommer ha en kontinuerlig kontakt med din tränare under läsåret. Genom undervisningen på skoltid får du kunskaper inom flera områden kopplade till din valda idrott. Undervisningen innefattar bl.a. träningslära, förebyggande av idrottsskador, etik och moral inom idrottsrörelsen samt ledarskap inom barn- och ungdomsverksamheter.

Målgrupp: Elever som utövar idrott i organiserad form hos en idrottsförening och därmed tränar/tävlar kontinuerligt ett flertal gånger/vecka under ledning av tränare/coach. Eleven behöver känna sig bekväm med mycket självständigt arbete då kursen består av det till stor del.

OBS! Innan du väljer denna kurs skall du och Rebecca Birgestam(lärare Idrott och hälsa) prata om vilken idrott du vill fördjupa dig i. Efter detta kommer du få ett dokument som ska fyllas i av din förening. Detta dokument får du av Rebecca Birgestam.

Har du frågor om kursen, kontakta Rebecca Birgestam
070-216 45 11
rebecca.birgestam@botkyrka.se