Språkresor

Vill du vidga dina vyer och lära känna ungdomar i andra länder? Då kan du följa med på våra språkresor!

Om du läser moderna språk och vill förbättra dina språkkunskaper kan du följa med på våra studieresor vi genomför i  årskurs två. Vi åker till Spanien, Tyskland och Frankrike. Förutom att förbättra dina språkkunskaper får du även möjlighet att lära dig mer om landets kultur, historia och vardagsliv. Under ett par dagar gör vi bland annat skolbesök, går på museum och använder våra språkkunskaper. Deltagandet är frivilligt och skolan står för en del av kostnaderna. Antalet platser är begränsade.

Resan till Spanien sker som ett utbyte, där elever från vår vänskola i Malaga också kommer till oss och bor hemma hos våra elever.