Mental träning

Mental träning, 100 poäng
HALMEN0
Mental träning är en praktisk och teoretisk kurs som syftar till att deltagarna ska lära sig vad mental träning är och hur man tillämpar den. Den riktar sig till alla oavsett bakgrund. Kursen ger dig olika verktyg till att lära känna dig själv, till att utvecklas som människa och till att klara ett stressfyllt liv. Självkännedom är ett led i att öka din prestationsförmåga, vare sig det handlar om att bli bättre inom ex en idrott eller för att prestera bättre i skolan. Vi bekantar oss med och testar på olika former av mental träning, såsom Yoga, Mindfulness och Avslappning och ni får även testa på att leda varandra. Vi arbetar med målsättning och motivation och sätter upp personliga mål att sträva mot. Den röda tråden genom kursen är personlig utveckling genom självkännedom och mental träning.

Målgrupp: alla utom SA22B

Har du frågor om kursen, kontakta Ann-Katrin Nordanstål
ann-katrin.nordanstal@botkyrka.se

eller Rebecca Birgestam
070-216 45 11
rebecca.birgestam@botkyrka.se