Språk

Engelska 7, 100 poäng
ENGENG07
I den här kursen får du utveckla din engelska på en avancerad nivå vad gäller din förmåga att förstå och skriva texter i olika genrer samt tala och förstå engelska i olika sammanhang. Vi läser samtida och äldre skönlitteratur och behandlar aktuella ämnen som är relaterade till din utbildning. Kursen ger meritpoäng.

Målgrupp: EK21A, EK21B, SA21A, SA21B och VO21

Har du frågor om kursen, kontakta Linda Ohlsson
072 – 596 66 95
linda.ohlsson@botkyrka.se

eller Johanna Zirath Malmberg
072- 596 67 01
johanna.zirath.malmberg@botkyrka.se

Franska steg 5, 100 poäng
MODFRA05
För elever som har läst steg 3 och 4 på gymnasiet.

Målgrupp: de elever som har läst franska steg 4.

Har du frågor om kursen, kontakta Margareta Blomqvist
072-596 66 88
margareta.blomqvist@botkyrka.se

Latin – språk och kultur, 100 poäng
LATLAT01
Salve (hej)! Latin var de gamla romarnas språk och förälder till de moderna romanska språken såsom franska, italienska och spanska. I kursen får du lära dig grundläggande grammatik och ordförråd samt att läsa klassiska citat och enklare texter. Vi kommer också att få en överblick över den fängslande romerska historien och en del av den rika kultur som är knuten till latinet. I mer än 500 år var Rom den dominerande stormakten från Iberiska halvön i väster till nuvarande Syrien i öster och från nordafrika i söder till brittiska öarna och mellersta nuvarande Tyskland i norr. Efter romarrikets fall fortsatte latin att vara det självklara språket inom katolska kyrkan, på universiteten och för Europas maktelit ända fram till 1800-talet.

Kursen vänder sig till alla med intresse för språk, kultur och historia. Latinkunskaper hjälper dig även att få en större förståelse för romanska språk samt en ingång till ett mer avancerat engelskt ordförråd.
Målgrupp: alla

Har du frågor om kursen, kontakta Svante Lundeberg
072-596 66 88
svante.lundeberg@botkyrka.se

Modersmål 1, 100 poäng
MOEXXX01
Skilda uttrycksformer i tal och skrift. Jämföra och formulera tankar och iakttagelser vid läsning av litterära och andra slags texter. Aktivt och konstruktivt delta i samtal och diskussioner. Karakteristiska drag för det egna modersmålet och skillnader mellan vardagsspråk och offentligt språk.

Målgrupp: Elever som har sitt modersmål som ett levande umgängesspråk

Modersmål 2, 100 poäng
MOEXXX02
Läsa litterära verk på modersmålet. Bekanta sig med muntlig litterär tradition. Språkets utveckling och roll i samhället. Jämföra modersmålet och svenska språket. Samhällsförhållanden, historia, geografi och kultur i ursprungslandet.

Målgrupp: Elever som har läst modersmål 1

Retorik, 100 poäng
SVERET0
Retorik är kursen för dig som vill utvecklas som talare, oavsett om du trivs med att stå framför en grupp eller om du tycker att det är jobbigt. Vi kommer att fördjupa oss i den retoriska arbetsprocessen, arbeta med talanalys och diskutera lyssnande och respons utifrån olika perspektiv. Men framför allt kommer kursen att ge dig tillfällen att öva muntlig framställning av olika slag, ge dig knep för att arbeta med dina presentationer och tal samt att skriva manus för olika syften.

Målgrupp: alla utom EKJUR

Har du frågor om kursen, kontakta Sara Forster
072-596 66 95
sara.forster@botkyrka.se

Skrivande (kreativt), 100 poäng
SVESKR0
Tycker du om att skriva och vill utvecklas som skribent? I kursen Skrivande får du möjlighet att producera berättande, journalistiska, argumenterande och skönlitterära texter av olika slag. Du får också prova på multimedial textproduktion som fokuserar samspelet mellan text, bild och ljud. Kursen ger dig verktyg för bearbetning och analys av egna och andras texter, och din medvetenhet om olika genrer utvecklas. Kursen Skrivande förbereder dig för fortsatta studier och yrkesliv, men kan också inspirera till skrivande för det rena nöjets skull.

Målgrupp: alla

Har du frågor om kursen, kontakta Sara Forster
072-596 66 95
sara.forster@botkyrka.se

Spanska steg 5, 100 poäng
MODSPA05
För elever som har läst steg 3 och 4 på gymnasiet.

Målgrupp: de elever som har läst spanska steg 4.

Har du frågor om kursen, kontakta Theres Wahlström
072-596 66 83
theres.wahlstrom@botkyrka.se

Tyska steg 5, 100 poäng

MODDEU05
För elever som har läst steg 3 och 4 på gymnasiet.

Målgrupp: de elever som har läst tyska steg 4.

Har du frågor om kursen, kontakta Sara Forster
072-596 66 95
sara.forster@botkyrka.se