Vi satsar och bygger ut

För att möta en allt större efterfrågan kommer Tullinge gymnasium på sikt att öka elevantalet från 700 upp till 1100 elever. Vi planerar för fler klasser med samma programutbud och start för ett ökat intag hösten 2026.  

Den första etappen i ombyggnaden står klar 2024 då vi flyttar till en för oss helt ny huvudbyggnad (se bild nedan).

I byggnaden ryms klassrum för så gott som alla våra befintliga elever, grupprum, bibliotek, lärstudio, elevhälsa, lärarrum och expedition. Det blir ett stort lyft för alla jämfört med de lokaler vi har nu. Därefter kommer alla våra skolhus att moderniseras och skolområdet kommer att få en helt ny fullstor idrottshall. Vi gör också en omfattande satsning på en grön utemiljö för rekreation och lärande. 

Eftersom vi flyttar  in ett nytt stort skolhus innan vi bygger om de befintliga blir det inga tillfälliga lösningar för  undervisningen utan den förläggs direkt i nya lokaler. Skolluncher serverar vi på plats under hela ombyggnaden. 

Under de närmaste åren kommer vi alltså steg för steg förbättra undervisningsmiljön och våren 2026 springer våra  studenter ut från den nya huvudbyggnaden. 

Har du frågor angående ombyggnaden får du gärna kontakta vår biträdande rektor och projektledare Arild Lagerkvist