Föreningar

Här hittar du skolans elevföreningar och organisationer.

Tullinge gymnasiums elevkår

Elevkåren är en fri sammanslutning av elever som kämpar för att alla elever ska få en så bra gymnasietid som möjligt. Tillsammans med alla våra fantastiska medlemmar anordnar vi roliga fester och events, samtidigt som vi jobbar stenhårt med elevinflytande, arbetsmiljö och andra fackliga elevfrågor. Medlemmarna i elevkåren har möjlighet att engagera sig i elevkåren på många olika sätt, till exempel genom att skapa egna utskott och klubbar. En stor och populär kommitté är studentkommittén. Medlemmarna får också ta del av roliga events och rabatter. 

Vi ses! Och kom ihåg: Magnitudo Superbia Societatis!

Frågor och idéer? Kontakta oss!

Matrådet

Vill du vara med och påverka matkulturen på Tullinge gymnasium? Du kanske har åsikter om rätterna som serveras i restaurangen – deras smak eller näringsvärde. Du kanske har ideologiska synpunkter – hur ska vi minska matsvinnet eller på annat sätt bidra till en bättre miljö. Eller du kanske har synpunkter på restaurangens miljö. Hur kan den bli trivsammare? Kom i så fall och var med i vårt matråd! Vi ser gärna att alla klasser bidrar med representanter.
Kontakt: Leila Koskinen, skolrestaurangen.

Skol-IF

Tullinge gymnasiums skolidrottsförening är en livaktig förening som arrangerar tävlingar och sköter de olika skollagen i ex. fotboll, ishockey, basket, innebandy, handboll och orientering för flickor och pojkar. Vilka skollag som finns beror på elevunderlag och skiftar därför från år till år. Skol-IF sköter skolans gym där alla elever kan  träna på håltimmar och efter skolan. Gymmet är kostnadsfritt. Passerkort löses ut i vaktmästeriet.

Studentkommittén

Studentkommittén på Tullinge gymnasium har hand om allt som gäller studenten 2023. Vi träffas minst två gånger i månaden och planerar olika aktiviteter för alla treor. I kommittén sitter två representanter från varje klass från årskurs 3.

Tullinge gymnasiums datorklubb (TGDK)

Tullinge gymnasiums datorklubb är en klubb på Tullinge gymnasium som anordnar LAN-partyn på skolan ungefär en gång per termin. Vi har en lokal i källaren i hus 5 där vi umgås på rasterna, spelar datorspel och kort, programmerar, pluggar, med mera.

TGDK är en demokratisk klubb och har en styrelse som väljs genom omröstning. Styrelsen består av ordförande, LAN-general och några till. Styrelsen utlyser möten, där alla viktiga beslut tas genom omröstning. Styrelsen har inte mer makt än någon annan medlem. LAN-generalen har det huvudsakliga ansvaret för anordningen och planeringen av LAN-partyn, men hela klubben hjälper till.

Ifall du gillar datorer, eller bara behöver hjälp med något skolarbete, eller vill träffa ny människor, sväng förbi Datorklubben! Skyltar finns uppsatta i hus 5.

TGDK kommer du enklast i kontakt med via Twitter eller Facebook eller via @Tullinge_datorklubb på Instagram.

Se vår film om datorklubben