Estetiska kurser

Bild och form 1b, 100 poäng
BILBIL01b

Bild och form är för dig som såväl vill vara kreativ och vill prova att undersöka världen på ett annat sätt än genom text. Genom bild får du undersöka allt från din identitet till hur makten använder visuella symboler för att skapa sin särställning. Man behöver inte nödvändigtvis vara ”duktig” på att teckna och måla för att gå denna kurs. Du kommer givetvis att bli bättre på det efter lite tips på metoder och knep i denna kurs. Men du kommer även att få uttrycka dig genom och undersöka olika tekniker såsom collage, göra modeller, fotografi, tillverka masker, skapa land art.

I kursen får du även arbeta med olika typer av bilder och bekanta dig med uttrycksformer som används i olika yrken, såsom illustration, formgivning av vardagsprodukter, mediabilder och konst. Förutom att kursen bild och form ger en inblick i olika yrkesliv med bilden som bas, får du även använda bildspråk för att kunna kommunicera visuellt. Det innebär att genom bild kunna uttrycka känslor, stämningar, vem man är som person och vilken identitet man vill ha.  Vi lever dessutom i en tid då bilder tar mer och mer plats i sociala medier, i vår vardag och därmed i vårt medvetande. Då gäller det att kunna förstå och analysera hur mediabilder och det rusande bildflödet på sociala medier påverkar oss och hur vi kan förhålla oss till det.

Målgrupp: alla

Har du frågor om kursen, kontakta Therese Norrmén
therese.norrmen@botkyrka.se

Digitalt skapande 1
DIGDIG01

Kursen digitalt skapande behandlar skapande och gestaltande processer med digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik. Du får lära dig om  digitala och analoga skapandeprocesser, samt att använda olika digitala verktyg för att skapa och gestalta olika uttryck. I kursen går vi även igenom olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner.

Målgrupp: alla utom TE22

Har du frågor om kursen, kontakta Tapiwa Nyika
tapiwa.nyika@botkyrka.se

Teater (Scenisk gestaltning 1), 100 poäng
TEASCE01

Skulle du vilja prova att vara statsminister? Skulle du vilja undersöka hur det känns att vara 90 år? Skulle du vilja få en djupare förståelse för hur det var att komma som slav till USA under 1700-talet?  Allt detta och mycket mer är möjligt i kursen scenisk gestaltning. Med fantasin som hjälp kommer du och dina kurskamrater att utforska helt nya världar. Du kommer att få prova på att gå in i roll och din empatiska förmåga kommer att stärkas. Som bonus får du dessutom  träna på att stå framför en publik.

Scenisk gestaltning passar alla som tycker att det är spännande med teater. Du behöver inte ha skådespelartalang, men du behöver tycka om att arbeta praktiskt och kreativt tillsammans med andra. Med hjälp av ljud, ljus, smink och din kropp och röst som arbetsredskap kommer du att få träna på och reflektera över olika sätt att förmedla känslor och stämningar. 

En vanlig lektion i scenisk gestaltning börjar med någon form av uppvärmningsövning som sedan följs av en improvisation där du får låta din egen fantasi flöda men även reagera på andra elevers kreativa idéer. Ytterligare moment är:

  • Forumspel – Vi arbetar med frågan om status och tränar på att genomskåda härskartekniker.
  • Klassiker i egen tappning – Vi undersöker valda delar ur teaterhistorien och moderniserar manus av t ex Sofokles och Shakespeare.
  • Teaterhistoria – Vi besöker någon av de äldre scener som finns inne i Stockholm (t ex Operan eller Dramaten) och lär oss hur teatern har förändrats genom tiderna.
  • Teaterbesök – Vi ser ett par teaterföreställningar och diskuterar och lär oss av dessa.
  • Monolog – Du framför en kortare text på helt egen hand.
  • Produktion – Vi sätter själva ihop en kortare föreställning där gruppen gör allt från manus, skådespeleri och regi till ljud, ljus och biljettförsäljning.

Målgrupp: alla

Har du frågor om kursen, kontakta Natalie Lund
natalie.lund@botkyrka.se