Prövningar

Elev i gymnasieskolan som fått F på en kurs har rätt att göra prövning för högre betyg under hela gymnasietiden.

Skriv ut anmälningsblankett och kontakta prövningsansvarig lärare för information och underskrift. Anmälan ska lämnas till expeditionen (se nedan för sista anmälningsdatum).  För alla prövningar krävs dock mycket längre förberedelsetid, varför det är viktigt att kontakta prövande lärare för instruktioner i god tid före prövningstillfället. För att få göra prövningen måste du närvara på två studiepass hos prövningsansvarig lärare före prövningstillfället. 

Observera att det inte är säkert att prövningsansvarig lärare finns tillgänglig för underskrift under sista anmälningsdagen. Det är ditt eget ansvar att se till att du har pratat med prövningsansvarig och fått dennes underskrift i god tid, så att du kan lämna in anmälan senast sista anmälningsdagen.

Obligatorisk ID-kontroll vid prövningstillfällena. Tänk på att ta med dig legitimation. För att få veta resultatet på din prövning, vänd dig då till lärare som ansvarar för prövningen två veckor efter att du skrivit prövningen.

När?

4 – 5 mars,  kl. 13.00 – 17.00 (obs ny tid) . Sista anmälningsdag för kurser i engelska och svenska är tisdag 6 februari. För övriga kurser är sista anmälningsdag tisdag 13 februari.  Observera att prövningar i Ma 3a, 3b och 3c flyttas till 21 maj och prövningar i Ma 4 flyttas till  17 maj. Sista anmälningsdag till dessa är måndag 29 april.

Med reservation för ändringar.

Vem får pröva på Tullinge gymnasium?
Jag går på Tullinge gymnasium. Är du inskriven på Tullinge gymnasium får du pröva på skolan. För att du ska få göra prövningen måste du delta på två studiepass med prövningsansvarig lärare veckorna före prövningen.
Jag är inte inskriven på Tullinge gymnasium. Är du mantalsskriven i Botkyrka kommun har du rätt att pröva på valfri gymnasieskola i Botkyrka tre terminer efter att du har slutat gymnasiet. Detta gäller oavsett i vilken gymnasieskola du har gått tidigare, men det gäller endast prövningstillfällena i mars och november. Från och med januari 2023 är depositionsavgiften 500 kronor per kurs. Är du inte skriven i Botkyrka hänvisas du till din hemkommun.
Jag är skriven i Botkyrka, men det är mer än tre terminer sedan jag tog studenten. I dessa två fall hänvisas du till Botkyrka vuxenutbildning. Det kostar då 500 kronor per prövning.

Enligt gymnasieförordningen har elever rätt att pröva för ett högre betyg än E först efter avslutade gymnasiestudier.