Prövningar

Elev i gymnasieskolan som fått F på en kurs har rätt att göra prövning för högre betyg under hela gymnasietiden.

Skriv ut anmälningsblankett och kontakta prövningsansvarig lärare för information och underskrift. Anmälan ska lämnas till expeditionen (se nedan för sista anmälningsdatum). För alla prövningar krävs dock mycket längre förberedelsetid, varför det är viktigt att kontakta prövande lärare för instruktioner i god tid före prövningstillfället.

För varje prövning erlägger du en depositionsavgift på 200 kronor om du är inskriven på skolan. Ej inskrivna elever erlägger 500 kronor per kurs. Depositionsavgift ska betalas kontant och återbetalas endast:

  • Om du genomför prövningen

Eller

  • Om du meddelar frånvaro senast sista anmälningsdagen.
  • Om du kan visa upp ett läkarintyg.

Obligatorisk ID-kontroll vid prövningstillfällena. Tänk på att ta med dig legitimation. För att få veta resultatet på din prövning, vänd dig då till lärare som ansvarar för prövningen två veckor efter att du skrivit prövningen.

När?

20 – 21 september kl. 13.00 – 17.00. Sista anmälningsdag är onsdag 9 juni. Endast för elever som börjar åk 2 eller 3 på Tullinge gymnasium nästa läsår.

11 – 12 november kl. 13.00 – 17.00

7 – 8 mars kl. 13.00 – 17.00

Med reservation för ändringar.

Vem får pröva på Tullinge gymnasium?
Jag går på Tullinge gymnasium. Är du inskriven på Tullinge gymnasium får du pröva på skolan. Depositionsavgift 200 kronor per kurs.
Jag är inte inskriven på Tullinge gymnasium. Är du mantalsskriven i Botkyrka kommun har du rätt att pröva på valfri gymnasieskola i Botkyrka tre terminer efter att du har slutat gymnasiet. Detta gäller oavsett i vilken gymnasieskola du har gått tidigare, men det gäller endast prövningstillfällena i mars och november. Depositionsavgift 500 kronor per kurs. Är du inte skriven i Botkyrka hänvisas du till din hemkommun.
Jag är skriven i Botkyrka, men det är mer än tre terminer sedan jag tog studenten. I dessa två fall hänvisas du till Botkyrka vuxenutbildning. Det kostar då 500 kronor per prövning.

Enligt gymnasieförordningen har elever rätt att pröva för ett högre betyg än E först efter avslutade gymnasiestudier.