Entreprenörskap, 100 poäng
ENTENR0
Skulle du vilja pröva på att driva ett eget företag? I kursen Entreprenörskap får du (tillsammans med kamrater) starta upp, driva och avveckla ett företag. Har du en jättebra idé som du tror på men som du aldrig tagit tag i? Här har du en möjlighet att förverkliga din idé, delta i tävlingar och ställa ut på mässor. I denna kurs kommer du att testa dina gränser och utvecklas som människa. Du kommer att lära dig grunderna i marknadsföring, finansiering och försäljning, utveckla en produkt samt eventuellt tjäna en slant. Låter det intressant? Då är detta en kurs för dig!

För ekonomiprogrammet juridikinriktningen ges kursen som Entreprenörskap och företagande, 100 poäng.

Målgrupp: Alla utom EKEKO

Har du frågor om kursen, kontakta Caroline Kenmo
072-596 66 72
caroline.kenmo@botkyrka.se

Finansiering och kalkylering – företagsekonomisk specialisering, 100 poäng
FÖRFÖR00S
“Finansiering och kalkylering” lämpar sig framför allt för den som har för avsikt att läsa företagsekonomi på universitet eller högskola. Kursen är en fördjupning av innehållet i kalkyleringsavsnittet i företagsekonomi 2 och förutom att du lär dig mer om prissättning i olika företag och lönsamhets- och nyckeltalsberäkningar får du även lära dig mer om finansiering och hur företag på olika sätt kan arbeta för att upprätthålla en god likviditet.

Målgrupp: EKEKO

Har du frågor om kursen, kontakta Emilie Meckbach
072-596 66 72
emilie.meckbach@botkyrka.se

eller Åsa Hollmark
070-180 57 01
asa.levin.hollmark@botkyrka.se

Privatjuridik, 100 poäng
JURPRI0
Privatjuridik en kurs som alla behöver! Under kursens gång kommer vi att beröra de flesta juridiska händelser du kommer möta under ditt liv. Exempelvis hyra av bostad, skaffa jobb, reklamera en vara du har köpt mm. Kursen behandlar vidare hur vårt rättsväsende fungerar samt olika brott och straff. Du ska efter kursens gång kunna lösa olika juridiska problem, som t ex vem ärver moster Eva och hur ska anställningsavtalet se ut när du söker jobb?

Målgrupp: alla utom EK19A och EK19B

Har du frågor om kursen, kontakta Emma Ullbrand
072-596 66 72
emma.ullbrand@botkyrka.se