Matematik och programmering

Digitalt skapande 1
DIGDIG01

Kursen digitalt skapande behandlar skapande och gestaltande processer med digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik. Du får lära dig om  digitala och analoga skapandeprocesser, samt att använda olika digitala verktyg för att skapa och gestalta olika uttryck. I kursen går vi även igenom olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner.

Målgrupp: alla utom TE22

Har du frågor om kursen, kontakta Tapiwa Nyika
tapiwa.nyika@botkyrka.se

Matematik 2a, 100 poäng
MATMAT02a

För dig som har läst Matematik 1a och vill fördjupa dina kunskaper i matematik. I kursen får du bland annat kunskaper inom geometri, statistik, algebra och funktionslära. Du kommer också få lära dig olika strategier för att kunna använda matematiken i yrkesrelaterade situationer. Detta innebär att kursen till stor del tar upp sådant som är direkt tillämpbart i ditt kommande yrkesliv.

Målgrupp: endast VO

Har du frågor om kursen, kontakta Emilie Meckbach
emilie.meckbach@botkyrka.se

Matematik 3b, 100 poäng
MATMAT03b
För dig som vill fördjupa dina kunskaper i matematik och har läst Matematik 2b. Stifta bekantskap med spännande begrepp som derivata och gränsvärde. Detta är en glimt av den matematik som verkligen används i naturvetenskap, teknik och ekonomi. OBS! Kursen ger meritpoäng och krävs för behörighet till flera utbildningar på högskolan, bland annat till ekonomistudier.

Målgrupp: endast SA

Har du frågor om kursen, kontakta Sanna Bodemyr
sanna.bodemyr@botkyrka.se

Matematik 5, 100 poäng
MATMAT05
För dig som läst Matematik 4 och som vill fördjupa dig ännu mer i matematik. Från innehållet kan vi nämna en ny bekantskap med diskret matematik, den matematik som behövs i kontakten med datorer, men också lite av en ingång till spännande områden som algebra och talteori, och dessutom differentialekvationer, som länge varit gymnasiematematikens höjdpunkt. Kursen ger meritpoäng.

Målgrupp: endast NANAT  och TE

Har du frågor om kursen, kontakta Mats Björkstrand
mats.bjorkstrand@botkyrka.se

eller Johan Lindelius
johan.lindelius@botkyrka.se

Matematik specialisering, 100 poäng
MATMAT00S
Målgrupp: endast NANAT

Programmering 1, 100 poäng
PRRPRR01
Du får lära dig grunderna i ett programmeringsspråk och utvecklar din förmåga att lösa programmeringstekniska problem. Undervisningen bygger mycket på att arbetar med olika programmeringsprojekt individuellt såväl som i grupp. Grundläggande kunskaper i programmering har du nytta av nästan oavsett vad du kommer att ägna dig åt framöver och du kommer att utveckla ditt logiska tänkande. Kursen passar dig som gillar att lösa problem och tycker det är roligt att skapa och bygga, själv eller tillsammans med andra. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av programmering.

Målgrupp: alla utom TE

Har du frågor om kursen, kontakta Erik Elgemyr
erik.elgemyr@botkyrka.se

eller Arild Lagerkvist
073-849 10 89
arild.lagerkvist@botkyrka.se