Så loggar du in i Vklass

I onsdags hade vi ett välbesökt och engagerat föräldramöte för klasser i årskurs 1. Det framkom att det har varit problem att logga in i lärplattformen Vklass så här finns en lathund för inloggning med Bank-ID/e-legitimation.

Det går även att gå in direkt via www.botkyrka.se/vklass .

/Lennart Gudmark, rektor

Öppet hus

Student 2024

  • Studentlunch för avgångselever: onsdag 11 juni kl. 11.30.
  • Utspring EKSA: torsdag 12 juni kl. 10.00.
  • Utspring NATEVO: torsdag 12 juni kl. 14.00.

Senaste nytt

Rättegångsspel 2024

Under fördjupningsveckan arbetade eleverna i åk 3 på Ekonomiprogrammets juridikinriktning med att sätta sig in i de olika roller som finns vid

FN Generalförsamling 2024

Under skolans fördjupningsvecka genomfördes del 2 i det programöverskridande FN-rollspelet med elever från samhälls- och ekonomiprogrammets åk 2.. För åttonde året i

Fördjupningsveckan 2024

Under förra veckan pågick fördjupningsveckan på Tullinge gymnasium. Alla klasser var sysselsatta med schemabrytande aktiviteter. Skolan fick fint besök av ett antal