Samarbetsinlärning på Teknikprogrammet

På teknikprogrammet har TE23 matematik-pass i smågrupper med elever från TE22 vid fyra tillfällen under kursen Matematik 2c. Passen är inspirerade av SI som står för samarbetsinlärning och SI-ledarna från årskurs 2 har i uppgift att, utan att svara på matematikfrågor, hjälpa gruppen att hitta strategier för att samarbeta och lära sig mer i kursen Matematik 2c. 

Föregående bild
Nästa bild

Öppet hus

Student 2024

  • Studentlunch för avgångselever: onsdag 11 juni kl. 11.30.
  • Utspring EKSA: torsdag 12 juni kl. 10.00.
  • Utspring NATEVO: torsdag 12 juni kl. 14.00.

Senaste nytt

Rättegångsspel 2024

Under fördjupningsveckan arbetade eleverna i åk 3 på Ekonomiprogrammets juridikinriktning med att sätta sig in i de olika roller som finns vid

FN Generalförsamling 2024

Under skolans fördjupningsvecka genomfördes del 2 i det programöverskridande FN-rollspelet med elever från samhälls- och ekonomiprogrammets åk 2.. För åttonde året i

Fördjupningsveckan 2024

Under förra veckan pågick fördjupningsveckan på Tullinge gymnasium. Alla klasser var sysselsatta med schemabrytande aktiviteter. Skolan fick fint besök av ett antal