Lidakampen 2022

Den 22 augusti var det dags för vår årliga Lidakamp. En solig dag där våra nya elever i årskurs 1 möts i ett antal olika grenar, vilket ska bidra till en god samanhållning i de nya klasserna.

Eleverna fick bland annat hoppa säck, gå på styltor och gå 4-mannaskidor samt bygga ett valfritt sandslott som bedömdes av skolans rektorer.

Utöver detta hade klasserna förberett en valfri hejaramsa och fick delta i elevkårens poängjakt.

En rolig dag där eleverna får samarbeta och umgås innan lektionerna börjar på riktigt!

Öppet hus

Student 2024

  • Studentlunch för avgångselever: onsdag 11 juni kl. 11.30.
  • Utspring EKSA: torsdag 12 juni kl. 10.00.
  • Utspring NATEVO: torsdag 12 juni kl. 14.00.

Senaste nytt

Rättegångsspel 2024

Under fördjupningsveckan arbetade eleverna i åk 3 på Ekonomiprogrammets juridikinriktning med att sätta sig in i de olika roller som finns vid

FN Generalförsamling 2024

Under skolans fördjupningsvecka genomfördes del 2 i det programöverskridande FN-rollspelet med elever från samhälls- och ekonomiprogrammets åk 2.. För åttonde året i

Fördjupningsveckan 2024

Under förra veckan pågick fördjupningsveckan på Tullinge gymnasium. Alla klasser var sysselsatta med schemabrytande aktiviteter. Skolan fick fint besök av ett antal