Inbjudan till föräldramöten i årskurs 1

Föräldrar/vårdnadshavare är varmt välkomna till skolan för ett möte med mentorer/lärare, annan personal och skolledning. Vi vet att våra elever gynnas av en god relation mellan skolan och elevernas vårdnadshavare och det personliga mötet är då viktigt. För mer information, se bilaga.

Välkomna!

/Lennart Gudmark, rektor