NA-treor experimenterar

Årskurs 3-eleverna på naturvetenskapsprogrammet är nu igång med sina gymnasiearbeten. Till grund för arbetet ligger praktiska experiment i karaktärsämnen som biologi och kemi. Diskussioner med bollande av idéer, experiment, efterföljande sammanställning och analys. Arbetet avslutas senare i vår med opponeringar och postervisning där eleverna får presentera sina arbeten för övriga skolan
Föregående
Nästa