APL-rapport från Lukas i VO20

Jag gör min APL fyra veckor på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Här på avdelningen MAVA, medicinsk akutvårdsavdelning träffar man på alla sorters patienter! Det kan handla om diabetiker, patienter med hjärtsvikt, KOL, förmaksflimmer, lungembolier, tidigare hjärtinfarkter eller till och med Covid-19! Variationen är stor!

På MAVA har jag fått utnyttja mina kunskaper som jag har fått under skolans tid. Det betyder mycket för mig att se när patienternas hälsa har vänt till det bättre! Sammanhållningen mellan alla medarbetare är helt fantastiskt och jag som student känner mig bekväm i mitt arbete tack vare hjälpen jag har fått! Jag är otroligt tacksam till alla som har hjälpt mig framåt i mitt arbete!