Anpassning vid Covid 19

För att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi anpassat undervisningen även under höstterminen. För att minska antalet sociala kontakter och trängsel i skolan samt belastningen i lokaltrafiken införde vi undervisning med varannan vecka på distans för årskurs två och tre under fyra veckor. Lektionerna genomförs alltid lärarledda enligt schema och eleverna förväntas vara närvarande och aktiva precis som vid en lektion i skolan. Vissa undantag har gjorts från undervisning på distans för kurser som har praktiska moment och för elever som behöver stöd.

Från vecka 40 till och med vecka 3 genomförs undervisningen på distans var tredje vecka för samtliga årskurser. Även nu görs undantag för vissa kurser, program och enskilda elever. En utvärdering kommer att ske innan beslut fattas om fortsatt undervisning på distans efter denna period.

För att minska eventuell smittspridning i skolan är det viktigt att eleverna äter på anvisade platser. Rutiner med regelbunden handtvätt ska följas och vi har handsprit tillgänglig i alla klassrum och vid skolans entréer. Vi försöker ha en luftig möblering i klassrummen och har ändrat rutinerna vid ombyten för idrotten så att eleverna sprids ut mer. Vi är restriktiva med studiebesök eller aktiviteter som omfattar flera klasser gemensamt i samma sal.

Elever som uppvisar symptom ska stanna hemma tills att de har varit symtomfria i 2 dygn. Om eleven har kvarvarande lindriga symtom, men känner sig bra i övrigt, kan eleven återgå till skolan om det gått minst 7 dagar sedan insjuknandet. Vid misstänkt smitta rekommenderar vi våra elever en test för pågående coronainfektion. Om testen är negativ kan eleven återgå till skolan tidigare än sju dagar innan insjuknandet.

Uppdaterad 2020-10-27.