Skolstart med grillning på skolgården

Efter tre dagars introduktion för åk 1 så anslöt igår även åk 2 och 3. Traditionen på skolan består av att första dagen på skolåret ha en gemensam grillning på skolgården. Musik, skratt och mingel i kombination med fint väder förstärkte känslan av ett levande campus.

Ett stort tack till köket och all annan personal som gjorde detta till en fantastiskt bra start på det nya året.

Vi hälsar alla elever välkomna tillbaka!

Föregående bild
Nästa bild

Öppet hus

Student 2024

  • Studentlunch för avgångselever: onsdag 11 juni kl. 11.30.
  • Utspring EKSA: torsdag 12 juni kl. 10.00.
  • Utspring NATEVO: torsdag 12 juni kl. 14.00.

Senaste nytt

Rättegångsspel 2024

Under fördjupningsveckan arbetade eleverna i åk 3 på Ekonomiprogrammets juridikinriktning med att sätta sig in i de olika roller som finns vid

FN Generalförsamling 2024

Under skolans fördjupningsvecka genomfördes del 2 i det programöverskridande FN-rollspelet med elever från samhälls- och ekonomiprogrammets åk 2.. För åttonde året i

Fördjupningsveckan 2024

Under förra veckan pågick fördjupningsveckan på Tullinge gymnasium. Alla klasser var sysselsatta med schemabrytande aktiviteter. Skolan fick fint besök av ett antal