Rättspsykiatrin föreläser för elever på Sa och Vo

I förra veckan fick eleverna i åk 3 på Samhällsprogrammets Beteendeinriktning och Vård- och omsorgsprogrammet besök av två skötare från Rättspsykiatrin i Stockholm. De berättade engagerat om verksamheten. Hur är det att jobba inom rättspykiatrin? Vad finns det för olika former av vård och vilka är det som döms till vård istället för fängelse? Det var bara några av de frågor som fick svar.

Tack till Robert och Richard för en mycket intressant föreläsning!

Föregående bild
Nästa bild

Öppet hus

Student 2024

  • Studentlunch för avgångselever: onsdag 11 juni kl. 11.30.
  • Utspring EKSA: torsdag 12 juni kl. 10.00.
  • Utspring NATEVO: torsdag 12 juni kl. 14.00.

Senaste nytt

Rättegångsspel 2024

Under fördjupningsveckan arbetade eleverna i åk 3 på Ekonomiprogrammets juridikinriktning med att sätta sig in i de olika roller som finns vid

FN Generalförsamling 2024

Under skolans fördjupningsvecka genomfördes del 2 i det programöverskridande FN-rollspelet med elever från samhälls- och ekonomiprogrammets åk 2.. För åttonde året i

Fördjupningsveckan 2024

Under förra veckan pågick fördjupningsveckan på Tullinge gymnasium. Alla klasser var sysselsatta med schemabrytande aktiviteter. Skolan fick fint besök av ett antal