Postervisning på Na 2024

Eleverna i fördjupningskurserna naturvetenskaplig specialisering  och bioteknik visade upp sina gymnasiearbeten på vår årliga postervisning. Under trevliga former bjöds besökarna på cider, tilltugg och inblickar i elevernas arbeten. Här hade eleverna möjlighet att byta erfarenheter och eleverna i årskurs två fick tips inför nästa års arbete. De bästa postrarna kommer att ramas in och sättas upp på väggarna i hus 5. 

Pris för årets bästa poster tilldelades Gabriel  i NA21a för postern “Musikens inverkan på sömncykler” och Shyami i NA21b för postern “Förmågan att uppfatta höga frekvenser”. Stort grattis!

Föregående bild
Nästa bild

Öppet hus

Student 2024

  • Studentlunch för avgångselever: onsdag 11 juni kl. 11.30.
  • Utspring EKSA: torsdag 12 juni kl. 10.00.
  • Utspring NATEVO: torsdag 12 juni kl. 14.00.

Senaste nytt

Rättegångsspel 2024

Under fördjupningsveckan arbetade eleverna i åk 3 på Ekonomiprogrammets juridikinriktning med att sätta sig in i de olika roller som finns vid

FN Generalförsamling 2024

Under skolans fördjupningsvecka genomfördes del 2 i det programöverskridande FN-rollspelet med elever från samhälls- och ekonomiprogrammets åk 2.. För åttonde året i

Fördjupningsveckan 2024

Under förra veckan pågick fördjupningsveckan på Tullinge gymnasium. Alla klasser var sysselsatta med schemabrytande aktiviteter. Skolan fick fint besök av ett antal