Modersmål

Modersmål 1, 100 poäng
MOEXXX01
Skilda uttrycksformer i tal och skrift. Jämföra och formulera tankar och iakttagelser vid läsning av litterära och andra slags texter. Aktivt och konstruktivt delta i samtal och diskussioner. Karaktäriska drag för det egna modersmålet och skillnader mellan vardagsspråk och offentligt språk.

Målgrupp: Elever som har sitt modersmål som ett levande umgängesspråk

Modersmål 2, 100 poäng
MOEXXX02
Läsa litterära verk på modersmålet. Bekanta sig med muntlig litterär tradition. Språkets utveckling och roll i samhället. Jämföra modersmålet och svenska språket. Samhällsförhållanden, historia, geografi och kultur i ursprungslandet.

Målgrupp: Elever som har läst modersmål 1