Berzeliusdagarna

Ett stort tack för skolans bidrag som gjorde det möjligt för oss att närvara vid Berzeliusdagarna. Det var en otrolig upplevelse att få ta del av detta inspirerande kemimöte. Att lyssna på Nobelpristagaren David MacMillans föreläsning om katalysreaktioner var verkligen en höjdpunkt. Hans insikter och kunskaper inom området var både fascinerande och lärorika. Vi är oerhört tacksamma för att Tullinge gymnasium gav oss denna möjlighet och för skolans fortsatta stöd i vår akademiska utveckling. Berzeliusdagarna var en erfarenhet som vi sent kommer att glömma.

Simon Blom (NA21A), Elin Strand (NA21A) och Shyami Watting (NA21B)

Öppet hus

Student 2024

  • Studentlunch för avgångselever: onsdag 11 juni kl. 11.30.
  • Utspring EKSA: torsdag 12 juni kl. 10.00.
  • Utspring NATEVO: torsdag 12 juni kl. 14.00.

Senaste nytt

Rättegångsspel 2024

Under fördjupningsveckan arbetade eleverna i åk 3 på Ekonomiprogrammets juridikinriktning med att sätta sig in i de olika roller som finns vid

FN Generalförsamling 2024

Under skolans fördjupningsvecka genomfördes del 2 i det programöverskridande FN-rollspelet med elever från samhälls- och ekonomiprogrammets åk 2.. För åttonde året i

Fördjupningsveckan 2024

Under förra veckan pågick fördjupningsveckan på Tullinge gymnasium. Alla klasser var sysselsatta med schemabrytande aktiviteter. Skolan fick fint besök av ett antal