Realistisk övning med VO

Förra veckan deltog fyra elever från vård- och omsorgsprogrammet i den stora övningen Meteor, där militär, sjukvård, räddningstjänst och polis tränade på ett scenario där Sverige hamnar i krig. Våra elever ställde upp som patienter. På själva övningsplatsen tränade räddningstjänst och militär på det akuta omhändertagandet. Därefter flyttades patienterna i ambulans eller buss till något av region Stockholms sjukhus där sjukhuspersonalen fick träna på att ta emot det stora antalet skadade patienter. 

Eleverna var mycket nöjda med dagen, eftersom de fick en nära inblick i de olika professionernas arbete.