Besök på Nobelmuseet

Som en del i skolans koncept Bildning för framtiden får alla klasser på ekonomiprogrammet göra ett skolbesök på Nobelmuseet. Här får årskurs 1 lära sig mer om globala målen, hållbarhet och vad vi alla kan bidra med för en bättre värld.

“Knowledge is power. Information is liberating. Education is the premise of progress, in every society, in every family.” – Kofi Annan

 

 

Öppet hus

Student 2024

  • Studentlunch för avgångselever: onsdag 11 juni kl. 11.30.
  • Utspring EKSA: torsdag 12 juni kl. 10.00.
  • Utspring NATEVO: torsdag 12 juni kl. 14.00.

Senaste nytt

Rättegångsspel 2024

Under fördjupningsveckan arbetade eleverna i åk 3 på Ekonomiprogrammets juridikinriktning med att sätta sig in i de olika roller som finns vid

FN Generalförsamling 2024

Under skolans fördjupningsvecka genomfördes del 2 i det programöverskridande FN-rollspelet med elever från samhälls- och ekonomiprogrammets åk 2.. För åttonde året i

Fördjupningsveckan 2024

Under förra veckan pågick fördjupningsveckan på Tullinge gymnasium. Alla klasser var sysselsatta med schemabrytande aktiviteter. Skolan fick fint besök av ett antal