Elevbesök från USA

Studenter från två amerikanska universitet i Indiana respektive Mississippi besökte nyligen Tullinge gymnasium för ett kulturellt utbyte via EF Study Tours. Elever i årskurs två och tre fick en möjlighet att knyta nya kontakter och visa upp vår fina skola. Besöket var mycket uppskattat av alla inblandade och vi hoppas på fler besök i framtiden.