LÄRARE A – F
Anita Bülow

Anita Bülow

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I ENGELSKA OCH SVENSKA

Mentor TE21
072-596 66 99
anita.bulow@botkyrka.se

Anna Aaltonen

Anna Aaltonen

UNDERVISAR I VÅRDÄMNEN OCH PSYKOLOGI

Mentor VO21
072-596 66 70
anna.aaltonen@botkyrka.se

Anna Ålander

Anna Ålander

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I GEOGRAFI, HÅLLBART SAMHÄLLE OCH NATURKUNSKAP ÄMNESANSVAR: GEOGRAFI OCH HÅLLBART SAMHÄLLE

Mentor SA19A
072-596 66 75
anna.alander@botkyrka.se

Ann-Katrin Nordanstål

Ann-Katrin Nordanstål

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I IDROTT OCH HÄLSA OCH PSYKOLOGI

Mentor SA19B
072-596-66 96
ann-katrin.nordanstal@botkyrka.se

Caroline Kenmo

Caroline Kenmo

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I FÖRETAGSEKONOMI, LEDARSKAP OCH ORGANISATION OCH SVENSKA, ÄMNESANSVAR: FÖRETAGSEKONOMI

Mentor EK19A
072-596 66 72
caroline.kenmo@botkyrka.se

Emilie Meckbach

Emilie Meckbach

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I FÖRETAGSEKONOMI, LEDARSKAP OCH ORGANISATION, OCH MATEMATIK. ÄMNESANSVAR: MATEMATIK

Mentor EK21B
072-596 66 72
emilie.meckbach@botkyrka.se

Emma Ullbrand

Emma Ullbrand

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I JURIDIK OCH HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG SPECIALISERING. ÄMNESANSVAR: JURIDIK, PROGRAMLAGSLEDARE: EK

Mentor EK20B
072-596 66 72
emma.ullbrand@botkyrka.se

Erik Elgemyr

Erik Elgemyr

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I DATALAGRING, GRÄNSSNITTSDESIGN, MATEMATIK, MJUKVARUDESIGN, PROGRAMMERING OCH TEKNIK

Mentor TE21
072-596 66 75
erik.elgemyr@botkyrka.se

Erika Lindholm

Erika Lindholm

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I SVENSKA OCH MEDIEÄMNEN

Mentor VO21
070 346 3076
erika.lindholm@boktyrka.se

LÄRARE G – K
Gabriella Bacchar

Gabriella Bacchar

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I IDROTT OCH HÄLSA OCH RELIGIONSKUNSKAP

Mentor SA21B
072-596 66 69
gabriella.bacchar@botkyrka.se

Hanna Ericsson

Hanna Ericsson

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I RELIGIONSKUNSKAP OCH SVENSKA ÄMNESANSVAR: RELIGIONSKUNSKAP

Mentor NA21B
072-596 66 85
hanna.ericsson@botkyrka.se

Hedda Wik

Hedda Wik

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I SVENSKA OCH RELIGIONSKUNSKAP

Mentor VO20
072-596 66 99
hedda.wik@botkyrka.se

Jimmy Lidström

Jimmy Lidström

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I FYSIK, HÅLLBART SAMHÄLLE OCH MATEMATIK

Mentor NA21A
072-596 66 84
jimmy.lidstrom@botkyrka.se

Joakim Loqvist

Joakim Loqvist

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I BIOLOGI, HÅLLBART SAMHÄLLE OCH IDROTT OCH HÄLSA ÄMNESANSVAR: BIOLOGI

Mentor NA 19A
072-596 66 69
joakim.loqvist@botkyrka.se

Johan Lindelius

Johan Lindelius

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I FILOSOFI, HISTORIA OCH MATEMATIK

Mentor VO19
072-596 66 91
johan.lindelius@botkyrka.se

Johanna Iroegbu

Johanna Iroegbu

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I BIOLOGI, HÅLLBART SAMHÄLLE OCH NATURKUNSKAP ÄMNESANSVAR: NATURKUNSKAP

Mentor NA20C
072-596 66 75
johanna.iroegbu@botkyrka.se

Johanna Zirath Malmberg

Johanna Zirath Malmberg

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I ENGELSKA OCH MATEMATIK

Mentor NA20C
072-596 67 01
johanna.zirath.malmberg@botkyrka.se

Jonas Otz

Jonas Otz

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I HISTORIA, HÅLLBART SAMHÄLLE OCH SAMHÄLLSKUNSKAP. ÄMNESANSVAR: SAMHÄLLSKUNSKAP

Mentor SA19A
072-596 66 98
jonas.otz@botkyrka.se

Karin Brandin Samuelsson

Karin Brandin Samuelsson

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I VÅRDÄMNEN. PROGRAMLAGSLEDARE: VO.

Mentor VO20
072-596 66 70
karin.brandinsamuelsson@botkyrka.se

Karin Ramström

Karin Ramström

UNDERVISAR I VÅRDÄMNEN

Mentor VO19
072-596 66 70
karin.ramstrom@botkyrka.se

Karl Milton

Karl Milton

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I FYSIK, HÅLLBART SAMHÄLLE, MATEMATIK OCH PROCESSTEKNIK - ENERGI

Mentor NA20A
072-596 66 97
karl.milton@botkyrka.se

Katarina Korén

Katarina Korén

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I ENGELSKA OCH SVENSKA., ÄMNESANSVAR: ENGELSKA

Mentor SA21B
072-596 66 85
katarina.koren@botkyrka.se

Kerstin Nordblad

Kerstin Nordblad

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I ENGELSKA OCH SVENSKA

072-596 66 85
kerstin.nordblad@botkyrka.se

Kristina Pusic Alnashi

Kristina Pusic Alnashi

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I HISTORIA OCH SVENSKA

Mentor SA21A
072-596 66 88
kristina.pusic.alnashi@botkyrka.se

Kristina Bergmark

Kristina Bergmark

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I KEMI OCH MATEMATIK. LEKTOR. PROGRAMLAGSLEDARE: NA

Mentor NA21B
072-596 66 75
kristina.bergmark@botkyrka.se

LÄRARE L – P
Lena Gustafsson

Lena Gustafsson

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I MATEMATIK OCH RELIGION

Mentor NA20B
072-596 66 72
lena.gustafsson1@botkyrka.se

Lina Herlitz Nyström

Lina Herlitz Nyström

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I FRANSKA, ITALIENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK, ÄMNESANSVAR: ITALIENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Mentor EK20A
072-596 66 95
lina.herlitz.nystrom@botkyrka.se

Linda Ohlsson

Linda Ohlsson

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I ENGELSKA OCH SPANSKA

Mentor EK20A
072-596 66 95
linda.ohlsson@botkyrka.se

Malin Jung

Malin Jung

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I HISTORIA, HÅLLBART SAMHÄLLE OCH SAMHÄLLSKUNSKAP.

Mentor SA21A
072-596 66 98
malin.jung@botkyrka.se

Marcus Roman

Marcus Roman

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I SAMHÄLLSKUNSKAP OCH HISTORIA

Mentor SA19B
072-596 66 96
marcus.roman@botkyrka.se

Margareta Blomqvist

Margareta Blomqvist

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I FRANSKA OCH SVENSKA

Mentor NA20B
072-596 66 88
margareta.blomqvist@botkyrka.se

Maria Andwinge

Maria Andwinge

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I BIOLOGI, GEOGRAFI OCH HÅLLBART SAMHÄLLE

Mentor NA19B
072-596 66 75
maria.andwinge@botkyrka.se

Martin Svärd

Martin Svärd

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I HISTORIA, HÅLLBART SAMHÄLLE, SAMHÄLLSKUNSKAP OCH SOCIOLOGI. ÄMNESANSVAR: HISTORIA, SOCIOLOGI, PROGRAMLAGSLEDARE: SA

Mentor SA20B
070-181 36 85
martin.svard@botkyrka.se

Martin Wetterborg

Martin Wetterborg

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I HISTORIA, RELIGIONSKUNSKAP OCH SAMHÄLLSKUNSKAP

Mentor EK20B
072-596 66 72
martin.wetterborg@botkyrka.se

Mats Björkstrand

Mats Björkstrand

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I KEMI OCH MATEMATIK

Mentor NA21A
072-596 66 84
mats.bjorkstrand@botkyrka.se

Mattias Björklund

Mattias Björklund

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I HISTORIA, HÅLLBART SAMHÄLLE OCH SAMHÄLLSKUNSKAP. FÖRSTELÄRARE

072-596 66 98
mattias.bjorklund@botkyrka.se

Natalie Kinert Lund

Natalie Kinert Lund

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I ESTETISK KOMMUNIKATION, SVENSKA OCH TEATER

Mentor EK19B
072-596 66 88
natalie.lund@botkyrka.se

LÄRARE Q – V
Rebecca Höglund

Rebecca Höglund

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I IDROTT OCH HÄLSA

föräldraledig

Sanna Bodemyr

Sanna Bodemyr

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I FYSIK, HÅLLBART SAMHÄLLE OCH MATEMATIK

Mentor TE20
072-596 66 97
sanna.bodemyr@botkyrka.se

Sara Forster

Sara Forster

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I SVENSKA OCH TYSKA. ÄMNESANSVAR: SVENSKA OCH MODERNA SPRÅK, FÖRSTELÄRARE

Mentor EK21B
072-596 66 95
sara.forster@botkyrka.se

Sergej Libov

Sergej Libov

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I FYSIK, HÅLLBART SAMHÄLLE OCH MATEMATIK ÄMNESANSVAR: FYSIK

Mentor TE19
072-596 66 97
sergej.libov@botkyrka.se

Sirwa Azez

Sirwa Azez

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I FÖRETAGSEKONOMI, LEDARSKAP OCH ORGANISATION, OCH MATEMATIK. FÖRSTELÄRARE

072-596 67 01
sirwa.azez@botkyrka.se

Stina Berglund

Stina Berglund

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I FÖRETAGSEKONOMI, LEDARSKAP OCH ORGANISATION SAMT FRANSKA

Mentor EK21A
072-596 66 72
stina.berglund@botkyrka.se

Susana Florido Zeder

Susana Florido Zeder

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I IDROTT OCH HÄLSA OCH SPANSKA

Mentor SA20B
072 - 596 66 83
Susana.zeder.florido@botkyrka.se

Svante Lundeberg

Svante Lundeberg

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I FILOSOFI, KLASSISK GREKISKA - SPRÅK OCH KULTUR, LATIN - SPRÅK OCH KULTUR, OCH TYSKA

Mentor EK19A
072-596 66 88
svante.lundeberg@botkyrka.se

Tapiwa Nyika

Tapiwa Nyika

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I ENGELSKA OCH MEDIAÄMNEN

Mentor TE20
072-596 66 85
tapiwa.nyika@botkyrka.se

Therese Norrmén

Therese Norrmén

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I BILDÄMNEN, FÖRETAGSEKONOMI, HÅLLBART SAMHÄLLE, LEDARSKAP OCH ORGANISATION SAMT SAMHÄLLSKUNSKAP

Mentor SA20A
072-596 66 96
therese.norrmen@botkyrka.se

Theres Wahlström

Theres Wahlström

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I ENGELSKA OCH SPANSKA

Mentor EK21A
072 - 596 66 83
theres.wahlstrom@botkyrka.se

Ulrika Nordlöf

Ulrika Nordlöf

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I SVENSKA OCH TYSKA

Mentor SA20A
072-596 66 95
ulrika.nordlof@botkyrka.se

LÄRARE W – Ö
Åsa Forslin Aronsson

Åsa Forslin Aronsson

LEGITIMERAD MED BEHÖRIGHET ATT UNDERVISA I BIOLOGI, HÅLLBART SAMHÄLLE OCH KEMI

Mentor NA20A
070-216 85 38
asa.forslin.aronsson@botkyrka.se