stockholm_voc_logo_typ1_rgb

Anmälan till handledarutbildning

VO-College Stockholmsregionen erbjuder i samarbete med Region Stockholm och kluster syd under hösten 2023, vård- och omsorgscolleges handledarutbildning steg 1-2. Utbildningen vänder sig främst till yrkesverksamma undersköterskor och skötare. Erbjudande om plats ges till verksamheter som erbjuder arbetsplatsförlagt lärande (APL), för vård och omsorgsprogrammet/vård och omsorgsutbildning och/eller lärande i arbete (LIA) för yrkeshögskolestuderande.

Syfte och mål med utbildningen är att ge en fördjupad förståelse/kunskap om handledning och det handledande uppdraget utifrån perspektiv lärande, pedagogik, kommunikation och regelverk.

Utbildningens omfattning är 5 dagar bestående av 3 fysiska träffar samt egenstudier i form av inläsning till utbildningstillfällena, motsvarande 2 dagar.

Lunch sker på egen bekostnad och kan köpas på skolan. Kaffe/te och tilltugg finns att tillgå under dagen.

Sista datum för anmälan är fredag den 29 september.

Förkunskapskrav
1. Ett års arbetslivserfarenhet som undersköterska/skötare/ambulanssjukvårdare/ stödassistent
2. Genomgått den webbaserade utbildningen ”Introduktion till handledning i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)” Lärtorget (för medarbetare verksamma i Region Stockholm)
3. Genomgått Skolverkets webbaserade handledarutbildning (utbildningen tar 5-6 timmar) intyg bifogas till anmälan https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/skolverkets-webbaserade-apl-handledarutbildning.
4. Erfarenhet från att handleda studerande/har för avsikt att handleda studerande

Utbildningsplats och utbildningsdagar
Tullinge gymnasium
Alfred Nobels allé 206, Tullinge
Utbildningsansvarig: Arild Lagerkvist, arild.lagerkvist@botkyrka.se, 073 840 10 89
Administratör: Gabriel Johansson, gabriel.johansson@botkyrka.se, 070 187 87 69

Dag 1: tisdag 24 oktober 2023, kl. 09.00-16.00
Dag 2: tisdag 7 november 2023, kl. 09.00-16.00
Dag 3: tisdag 28 november 2023, kl. 09.00-16.00

Kurslitteratur
Obligatorisk kurslitteratur är: Vårdpedagogik och handledning, Agneta Blohm och Hannu Sparre (2021), 9789152357040. Det är viktigt att kursdeltagaren har tillgång till boken i god tid innan utbildningen. Ett begränsat antal av boken finns bland annat att låna på sjukhusbiblioteket (för medarbetare inom Region Stockholm).

Gå vidare till anmälningsformulär